Általános Szerződési Feltételek

a www.kettler.hu oldalon található Webáruházból történő vásárlásra.

 

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A www.kettler.hu weblap üzemeltetője: Cégnév: Pan-Trade Kft. Székhely: 1085 Budapest, József körút 83. Cégjegyzékszám: 01 09 463679 Telephely: 1085 Budapest, József körút 83. és 1173 Budapest, Pesti út 237. A/35. Adószám: 12078716-2-42 Telefonszám: +36 (1) 267 4921 E-mail cím: info@kettler.hu

 

 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A megrendelés/vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen Általános Szerzősédi Feltételeket (ÁSZF), amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg.

Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

A Vásárló csak abban az esetben véglegesítheti a vásárlást, amennyiben az ÁSZFet elfogadja.

 

 • Fogalmak

Szolgáltató: a kettler.hu, azaz a Webáruház üzemeltetője a Pán-Trade Kft.

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a Webáruházzal adásvételi szerződést köt.

Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, a Szolgáltató és a Vevő együttesen.

Adásvételi szerződés: a Felek között a Webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés.

Áru: a Webáruházban a Szolgáltató által eladásra kínált termék.

Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen a Szolgáltató az árut eladásra kínálja.

Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása.

Szállító: a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálat, vagy a Szolgáltató saját munkavállalója, aki a kiszállítást végzi el.

Szállítási díj: a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő összeg.

Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá: www.kettler.hu

 

 • A Webáruház általános bemutatása

A Webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között. A Webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

A Webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Szolgáltató és a Vevő között.

A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától számított 1. naptári év utolsó napjáig. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

 

 1. Elektronikus szerződéskötés (vásárlás) menete

2.1. Az áru bemutatása, árak, akciós termékek, ajánlatkérés

A Webáruházban minden áru képpel, némely esetben videókkal és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntés meghozatalát.

Az oldalakon található képek és videók csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól. Az oldalakon szereplő árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. A Webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Árak, illetve termékek folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron kerül kiszállításra. A Webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a Webáruház egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart. Egyes termékeinket ár nélkül tüntetjük fel. Ebben az esetben a termék oldalán ajánlatkérésre hívjuk fel a figyelmet. Ajánlatkérést az „Egyedi ajánlatkérés” gombra kattintva kérhet. A Vásárló a Szolgáltató által adott ajánlati áron vásárolhatja meg a terméket.

 

2.2. Az áru kiválasztása, a vásárlás menete

Az áruról annak nevére vagy képére kattintva, annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni. Az áru kiválasztása a “Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, vagy a vásárlás véglegesítésére és a rendelés feladására. Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (vevő neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma) meg kell adnia.

Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat. Amennyiben a Vevő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesítette. A Vevő az áru megrendelésével ajánlati kötöttséget vállal, amelynek alapján a Szolgáltató visszaigazolásával létrejön az adásvételi szerződés a felek között. Az ajánlati kötöttség a megrendelés visszaigazolásáig, de legfeljebb 48 óráig tart.

2.3. Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés beérkezését a Webáruház haladéktalanul, a rendszer által küldött emaillel visszaigazolja. A megrendelés beérkezését igazoló email egy és ugyan az a megrendelés visszaigazoló emaillel. Amennyiben a termék nincs a Szolgáltató raktárában, a Szolgáltató értesíti a Vevőt elérhetőségeinek egyikén. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő által megadott nevet és szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát.

2.4. Szállítási díj

Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege a Szolgáltató által kiállított számlán a Vevő által választott szállítási módtól függően pontosan feltüntetésre kerül. A Vevőnek a szállítási díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt kell megfizetnie.

2.5. Fizetés

Házhozszállítás választása esetén utánvéttel, illetve személyes átvétel választása mellett a Szolgáltató székhelyén vagy raktárában készpénzzel.

Banki átutalás:

Vevő a véglegesített megrendelés vételárát a Szolgáltató által kiállított számla alapján, az abban foglalt fizetési határidőig átutalással is megfizetheti. Szolgáltató kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít, és adja át a Szállítónak az árut. A megrendelés beérkezése után a Szolgáltató kiállítja a számlát és a Vevő részére emailben elküldi. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a számlaszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli.

 2.6. Szállítás

Az áruk szállítási címre történő szállítását a Szolgáltatóval szerződött Szállító cégek saját szállítás vagy a saját futárja (továbbiakban Szállító) végzik. Az áru kiszállítására a Szolgáltató és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak. A szállítás várható időpontjáról Szolgáltató a Vevőt az árunak a Szállító részére történő átadásakor külön nem értesíti. A szállítás várható időpontjáról a Szállító értesíti a Vevőt. A teljesítés a Vevő által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Vevő vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vevőre.

 1. Elállás joga

3.1. Szolgáltató elállási joga

Amennyiben Vevő az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül (általában 8 naptári nap) nem teljesíti Szolgáltató a szerződéstől elállhat. A Szolgáltatót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Szolgáltató már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Szolgáltató a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Szolgáltató ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt áru helyett más árura történő szerződésmódosítás céljából, vagy amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 munkanapon belül visszautalja a Vevő számlájára.

3.2. A Vevő elállási joga

Vevő 14 munkanapon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 munkanap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 munkanap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Pán-Trade Kft. 1085 Budapest, József Krt. 83.; e-mail: info@kettler.hu Ha a Vevő az elállás mellett dönt és megküldi a Szolgáltató részére az elállási nyilatkozatot, akkor annak megérkezését követően 5 munkanapon belül a Szolgáltató köteles azt visszaigazolni.

A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

3.3. Az elállás joghatásai

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül a Szolgáltató visszatéríti megvásárolt termék vételárát. A felmerülő többletköltségek, pl.: szállítási költség nem kerül visszatérítésre. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt és a Szolgáltatót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket és a vásárlást igazoló számlát, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont az irányadó. Vevő köteles a Szolgáltató számára a terméket és a vásárlást igazoló számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 munkanapon belül a Szolgáltató számára visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 munkanapos határidő letelte előtt elküldi a terméket és a vásárlást igazoló számlát. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Vevő az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Szolgáltató mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól. Szolgáltató kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A visszaszállítás során eltűnt áruért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az áru hiányában a Szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli.

 1. Szerződés módosítása

Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös megegyezéssel módosítsák a szerződést. Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Szolgáltató nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei a Vevőt terhelik. Szolgáltató kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus levélben) kell elfogadnia.

 1. Szavatosság és jótállás

5.1. Kellékszavatosság

Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vevő választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 7 naptári napon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vevő a kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A tejesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő választása szerint az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.   5.3. Jótállás Jogszabály egyes tartós fogyasztási cikkekre (pl. műszaki cikkek) kötelező jótállást ír elő. Azon termékek esetében, melyekre jogszabály jótállási kötelezettség ír elő, az adott termék leírása tartalmaz bővebb információt. A Pán-Trade Kft.-nél vásárolt fitnesz termékek gyártói garanciával rendelkeznek, mely csak és kizárólag a Pán-Trade Kft. munkatársai által szabályosan kiállított garancialevéllel érvényesíthető. A garancia a garanciális időszakon belül felmerülő, megmunkálásból vagy anyagminőségből eredő gyártói hibákra vonatkozik. A PánTrade Kft. saját hatáskörében határozza meg, hogy a meghibásodott alkatrészeket, valamint termékeket javítja, illetve cseréli. A garancia akkor és csak akkor érvényes, amennyiben a termék a Pán-Trade Kft. által az adott termékre vonatkozóan jóváhagyott környezetben kerül használatra. A jóváhagyott termékspecifikus használati környezet a Pán-Trade Kft. által a termékhez mellékelten biztosított használati útmutatóban kerül megjelölésre.

 

Garanciális időtartamok: A termék aloldalán feltüntetve.

 

5.4. Kiterjesztett garancia

A vevő nem igényelhet kiterjesztett garanciát a megvásárolt termékére.

 1. Panaszkezelés

Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére e-mail vagy postai levél útján bejelentheti:

E-mail cím: info@kettler.hu

Postai cím: 1085 Budapest, József körút 83.

A Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatja. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat. Felügyeleti szervek: Pesti Központi Kerületi Bíróság, mint Cégbíróság.

 1. Hírlevélre történő feliratkozás

A Webáruház látogatóinak lehetőségük van arra, hogy a Szolgáltató hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával. Szolgáltató az általa értékesített árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozott Vevők részére. A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését Szolgáltató az Adatvédelmi Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli. A Vevő bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben a Szolgáltató  törli a Vevő nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

 1. Szerződésre alkalmazandó jog, jogviták elintézésének módja

A Felek között létrejött adásvételi szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Vevő a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.). Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 1. Elállási jog 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 2. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 

Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta tónál (Szolgáltató címe). Ekkor a Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: – a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, – a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

Emailen üzenetben

A vásárló bejelentheti elektronikus úton a jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltató felé a Szolgáltató szerviz email címére: info@kettler.hu

 1. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Vevőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, a Szállítóra, beszállítóira vagy viszonteladóira. A Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Vevő részére a Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta. Az ÁSZF határozatlan időre szól. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

A jelen ÁSZF érvénybe lép: 2020.04.06